Forum Gladiatorius (16)
Bank (11)
Biblioteka (20)
Magazyn (8)
Negotium X (12)
Pole treningowe (20)
Rynek Gildii (19)
Templum (20)
Villa Medici (16)
Wojenna Hala Sław (20)
Łaźnia (17)
Przed Tobą główna siedziba Gildii *Decerto*ad*Mortis*. Każdy nowy członek może skorzystać z kąpieli w łaźni, porozmawiać z bardziej doświadczonymi wojownikami oraz dowiedzieć się więcej o gildii. Równie ważne jest Forum Gladiatorius będące centrum administracyjnym gildii.